วิธีการชำระเงิน และการจัดส่ง

วิธีการชำระเงินจะแบ่งเป็น 2 ช่องทางคือ บัตรเครดิต และการโอนเงิน หากตัวแทนไลฟ์สตาร์ เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต สามารถชำระแบบเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ โดยแบบผ่อนชำระต้องมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้สามารถตรวจสอบการผ่อนชำระตามเงื่อนไขของธนาคารที่ท่านเลือก

การโอนเงินจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางคือ โอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และโอนผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยมีธนาคารให้บริการ 3 ธนาคารดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพานิชย์

กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ เลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ต้องพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ระหว่างนี้จะได้รับ SMS และ Email รายละเอียดช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือก เป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์

หลังจากตัวแทนไลฟ์สตาร์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ และจะได้รับ SMS เลขTracking สำหรับใช้ติดตามสินค้า ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ที่เว็บไซต์ biz.lifestar.co.th ในหน้าสถานะบัญชีผู้ใช้งาน หัวข้อ รายการสั่งซื้อล่าสุด

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP