กิจกรรม “รับทองลุ้นเที่ยว ครั้งที่ 4” !! เพียงสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับไลฟ์สตาร์ เริ่มตั้งวันนี้ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561

01 ตุลาคม 2018
กิจกรรม “รับทองลุ้นเที่ยว ครั้งที่ 4” !! เพียงสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับไลฟ์สตาร์ เริ่มตั้งวันนี้ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561

กิจกรรมใหญ่ส่งท้ายแห่งปี กับ “รับทองลุ้นเที่ยว ครั้งที่ 4” เพียงสมัครเป็นตัวแทนนักธุรกิจไลฟ์สตาร์วันนี้ นอกจากจะมีรายได้ที่มั่นคงแล้ว ยังได้ทั้งทองคำ และทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศอีกด้วย

สมัครเป็นนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ สะสมยอดสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 61

 • แหวนทองคำ 1 วง เมื่อมียอดซื้อสะสม 30,000 บาท
 • แหวนทองคำ 2 วง เมื่อมียอดซื้อสะสม 50,000 บาท
 • ทองคำแท่ง 1 สลึง เมื่อมียอดซื้อสะสม 90,000 บาท
 • ทองคำแท่ง 3 สลึง เมื่อมียอดซื้อสะสม 250,000 บาท
 • ทองคำแท่ง 1 สลึง และแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง เมื่อมียอดซื้อสะสม 500,000 บาท
 • ทองคำแท่ง 1 สลึง และแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง เมื่อมียอดซื้อสะสม 800,000 บาท

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
เงื่อนไขกิจกรรม รับทองลุ้นเที่ยวกับไลฟ์สตาร์

 • กิจกรรม รับทองลุ้นเที่ยวกับไลฟ์สตาร์ (บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด) มีกำหนดระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2562 ผ่านทาง https://biz.lifestar.co.th และ Facebook : LifestarBIZ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากไลฟ์สตาร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยอมรับเงื่อนไขและกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลในครั้งนี้
 • กิจกรรม รับทองลุ้นเที่ยวกับไลฟ์สตาร์ เป็นกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ที่มียอดซื้อสินค้าสะสมหลังหักส่วนลด จากการซื้อสินค้ากับไลฟ์สตาร์โดยตรงเท่านั้น ไม่นับรวมยอดการซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ระดับVIP
 • นักธุรกิจไลฟ์สตาร์แต่ละท่านมีสิทธิได้รับรางวัลในขั้นสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาให้รางวัลจากยอดซื้อสินค้าสะสมหลังหักส่วนลด เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดรางวัลให้ตามยอดสะสมที่นักธุรกิจไลฟ์สตาร์ทำยอดได้ตามลำดับขั้นของรางวัล ทั้งนี้หากมีส่วนเกินของยอดสะสมแต่ไม่ถึงรางวัลในลำดับขั้นถัดไป ส่วนเกินจากการสะสมยอดดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นของรางวัลใดๆเพิ่มได้
 • แหวนทองคำ 1 วง เป็นแหวนทองคำ น้ำหนัก 0.6 กรัม
 • ทองคำแท่ง 3 สลึง เป็นทองคำแท่ง 1 สลึง 3 แท่ง รวมมูลค่าทองเท่ากับ 3 สลึง
 • รางวัลแพคเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต่อ 1 ที่นั่ง 5 วัน 3 คืน เดินทางระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร 6 มื้อ รวมมูลค่ารางวัล รางวัลละ 25,000 บาท (รางวัลแพคเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าบริการอื่นๆ ระหว่างเดินทางของผู้ได้รับรางวัล)
 • ติดต่อรับของรางวัลและ/หรือ ยืนยันสิทธิท่องเที่ยวพร้อมส่งเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1214
 • หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไลฟ์สตาร์มีสิทธิตัดสิทธิได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด การตัดสินของไลฟ์สตาร์ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของไลฟ์สตาร์ และผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และ/หรือผู้ได้รับรางวัล ตกลงและยินยอมอนุญาตให้ไลฟ์สตาร์นำชื่อและนามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ตลอดรวมถึงข้อมูลใดๆ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของไลฟ์สตาร์และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าหรือชำระค่าตอบแทนใดๆ ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม
 • รายละเอียดและเงื่อนไขในการเดินทางแพคเกจท่องเที่ยว ไลฟ์สตาร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ติดต่อรับสิทธิท่องเที่ยว ในวันที่ 15 - 31 มกราคม 2562
 • ไลฟ์สตาร์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลต่างๆตามความเหมาะสม โดยการตัดสินของไลฟ์สตาร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : กิจกรรมใด ๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น LifestarBIZ ในระบบปฏิบัติการ iOS, Apple ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน

ข่าวอื่น ๆ

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP