คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องทำการเข้าร่วมธุรกิจไลฟ์สตาร์ ก่อนสั่งซื้อสินค้าหรือไม่

ท่านต้องทำการสมัครเข้าร่วมธุรกิจไลฟ์สตาร์ก่อน ซึ่งหลังจากสมัคร และชำระค่าสมัครสมบูรณ์แล้วท่านจะได้รับรหัสประจำตัวนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจ ไลฟ์สตาร์ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทาง Website : https://biz.lifestar.co.th
 • ช่องทาง Application : LifestarBIZ ทั้งในระบบ App Store และ Play Store
 • ผ่าน Call Center 1214 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Line : @LSBIZ
 • ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในใบสมัคร
 • ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนชำระเงินค่าสมัครทางโทรศัพท์ และ E-mail
 • ชำระค่าเงินเพื่อยืนยันการเข้าร่วมธุรกิจ ไลฟ์สตาร์ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต
 • รอรับชุด Starter Kit (จัดส่ง 2-3 วันทำการ) และดำเนินการธุรกิจได้ทันที

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • https://biz.lifestar.co.th
 • ช่องทาง Application : LifestarBIZ ทั้งในระบบ App Store และ Play Store
 • ผ่าน Call Center 1214 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Line : @LSBIZ

นักธุรกิจไลฟ์สตาร์ ที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งราคารวมหลังหักส่วนลด มีมูลค่าไม่ถึง 10,000 บาท/บิล ระบบจะคิดค่าจัดส่งสินค้าเพิ่ม 200 บาท ซึ่งจะถูกเรียกเก็บรวมอยู่ในรายการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องชำระ

ชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ชำระเงินทันที ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card

  • การผ่อนชำระ นักการตลาดอิสระไลฟ์สตาร์ จะเป็นรับภาระดอกเบี้ยจากการเรียกเก็บของธนาคารเจ้าของบัตร
  • สามารถผ่อนชำระค่าสินค้าขั้นต่ำได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ หรือตู้เอทีเอ็ม ได้ 5 ธนาคารดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • Call Center 1214 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Line : @LSBIZ
 • โค้ชที่ปรึกษาส่วนตัว

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP