โครงสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์เริ่มต้น เมื่อเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะได้รับส่วนลดจากราคาปกติ 35% - 50% และได้รับส่วนลด (Top up) เพิ่มอีกเมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่าที่บริษัทกำหนด รวมส่วนลดสูงสุดถึง 70%

สิทธิประโยชน์ สำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์

 • สั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านบริษัท ได้รับส่วนลดตามโครงสร้างส่วนลด
 • สั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่กำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

สิทธิประโยชน์ สำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์ระดับ VIP

 • สั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านบริษัท ได้รับส่วนลดตามโครงสร้างส่วนลด
 • สั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่กำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ (แต่ต้องสะสมยอดรวมในรอบจำหน่ายตามเงื่อนไขบริษัท)
 • สามารถแนะนำตัวแทนขายได้ เพื่อสิทธิประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้า และการสร้างตัวแทน VIP

ผลตอบแทน

ตัวแทนไลฟ์สตาร์

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ คือ ผู้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากไลฟ์สตาร์ และได้รับรหัสประจำตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังไม่มีการซื้อสินค้ากับทางไลฟ์สตาร์ หรือมีการซื้อสินค้า แต่มีมูลค่าการสั่งซื้อ หลังหัก ส่วนลด ต่ำกว่า 90,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ หรือ 1 รอบจำหน่าย
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงกับทางไลฟ์สตาร์ หรืออาจเลือกเป็นสมาชิกและสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ที่สมัครตัวแทนโดยมีรหัสแนะนำจาก VIP หรือดำรงสถานะเป็นลูกทีมของ ตัวแทนไลฟ์สตาร์ระดับ VIP หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยน VIP เป็นคนใหม่ต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน VIP กับบริษัท ล่วงหน้า 90 วันจึงจะสามารถเปลี่ยนได้ และบริษัท ให้สิทธิในการเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง
 • การคำนวณผลตอบแทน หรือสิทธิต่างๆ ไลฟ์สตาร์จะคำนวณให้ภายใน 3 รอบจำหน่าย (3 เดือน)

ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP คือ ผู้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากไลฟ์สตาร์ และได้รับ รหัสประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการซื้อสินค้ากับทางไลฟ์สตาร์โดยมีมูลค่า หลังหักส่วนลดตั้งแต่ 90,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ หรือ 1 รอบจำหน่าย
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP สามารถเป็นผู้นำทีม เพื่อเป็นตัวแทนสั่งซื้อสินค้า หรือขายสินค้าดังกล่าวให้กับ ตัวแทนไลฟ์สตาร์ในทีมได้ โดยไลฟ์สตาร์ กำหนดให้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP มีทีมได้ไม่เกิน 1 ชั้น
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP ที่เป็นตัวแทนสั่งซื้อสินค้า หรือขายสินค้าดังกล่าวให้กับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ในทีม จะต้องแจ้งข้อมูลกับไลฟ์สตาร์ เพื่อจัดส่งสต็อกสินค้าของตนเอง ภายใน 1 รอบจำหน่าย โดยนับรอบเดียวกับ รอบที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP ซื้อสินค้ากับไลฟ์สตาร์
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ในทีมซึ่งได้เลื่อนขั้นเป็น ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP แล้ว มีสิทธิต่างๆ ซึ่งตัวแทนไลฟ์ สตาร์ ระดับ VIP จะได้รับทุกประการ
 • การคำนวณผลตอบแทน หรือสิทธิต่างๆ ไลฟ์สตาร์ จะคำนวณให้ภายใน 3 รอบจำหน่าย (3 เดือน)
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP สามารถรักษาสถานะ เพื่อคงสิทธิต่างๆ ในรอบจำหน่ายต่อๆ ไป โดยมียอดซื้อ สินค้าสะสมหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 90,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ หรือ 1 รอบจำหน่าย
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP ที่ไม่สามารถรักษาสถานะ เพื่อคงสิทธิต่างๆ ในรอบจำหน่ายต่อๆ ไป อาจถูก สงวนสิทธิบางประการที่ไลฟ์สตาร์ จัดให้มีสำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP ที่มียอดสั่งซื้อ หลังหักส่วนลด ต่ำกว่า 30,000 บาทติดต่อกัน (VIP Inactive) ครบ 3 รอบจำหน่าย จะถือว่า สิ้นสุดสถานะตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP และถือว่าสิ้นสุดสถานะผู้นำทีม ลงทันที โดยจะถูกปรับลดตำแหน่งลงเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ระดับ VIP ที่ขาดการสั่งซื้อสินค้า ต่อเนื่อง 12 รอบจำหน่าย (Inactive12) จะถือว่าสิ้น สมาชิกภาพ

การรักษาสถานภาพตัวแทนไลฟ์สตาร์

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ขาดการซื้อสินค้า ครบ 3 รอบจำหน่าย (Inactive3) อาจถูกสงวนสิทธิบางประการ
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ขาดการสั่งซื้อสินค้า ต่อเนื่อง 12 รอบจำหน่าย (Inactive12) จะถือว่าสิ้นสมาชิกภาพ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิที่ 1 : สินค้าราคาพิเศษก่อนใคร เฉพาะตัวแทนจำหน่าย เท่านั้น

 • รับสิทธิซื้อสินค้าราคาพิเศษ ตามโปรโมชั่น แคมเปญ
 • รับสิทธิซื้อสินค้าโปรโมชั่น สุด Exclusive ก่อนใครในทุกโปรโมชั่นประจำเดือน

สิทธิที่ 2 : ลุ้นรับสิทธิท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย

 • รับสิทธิร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยว และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ตามเงื่อนไขบริษัท

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP